Home > Programy a aplikácie > Prečo mi hodinky neumožnia uložiť aktivitu?

Prečo mi hodinky neumožnia uložiť aktivitu?

Sme si vedomí že niektoré hodinky v dôsledku zlyhania synchronizácie nemôžu ukladať súbory aktivít. Toto je možné vyriešiť synchronizáciou všetkých súborov s Garmin Connect. Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa týchto krokov https://support.garmin.com/en-GB/?faq=9v3LMbxI8V8WeNH8T9V9x8.