Home > Športové > Widget Počasie zobrazuje na mojom zariadení Garmin nesprávne počasie

Widget Počasie zobrazuje na mojom zariadení Garmin nesprávne počasie

Presnosť údajov o počasí zobrazených na hodinkách Garmin alebo na zariadeniach Edge sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov:

  • Zariadenia Garmin obnovujú údaje o počasí maximálne raz za 20 minút.
  • Predpoveď počasia na zariadení Garmin sa môže javiť menej presná ako aktuálna teplota, v prípade že sú údaje zastarané a neboli aktualizované.
  • Nezabudnite nechať aplikáciu Garmin Connect spustenú na pozadí v telefóne. Zavretie aplikácie môže zabrániť načítaniu údajov o počasí.
  • Uistite sa, že máte vo svojom prístroji Garmin nastavené správne jednotky (Fahrenheit / Celzia). V príručke používateľa sa dozviete, kde môžete zmeniť nastavenie jednotiek.

Zmena zdroja údajov o počasí
Aplikácia Garmin Connect vám umožňuje vybrať si medzi aktuálnou pozíciou vášho telefónu alebo z pevného miesta, ktoré si vyberiete z mapy v aplikácii.

1. Otvorte aplikáciu Garmin Connect

2. Zvoľte menu

        - iOS: Vyberte Viac (vpravo dole)

        -  V Android-e: Vyberte obrázok ikony ponuky (vľavo hore)

3. Vyberte možnosť Nastavenia

4. Vyberte možnosť Nastavenie používateľa 

5. Vyberte možnosť Lokalita Počasie

Tu si môžete vybrať buď polohu svojho telefónu, alebo pevnú polohu odkiaľ sa ma počasie načítavať.