Home > Auto-moto > Garmin bezpečnostné kamery nejdu stiahnuť

Garmin bezpečnostné kamery nejdu stiahnuť

Ak sťahovanie zlyhá alebo dôjde k zamrznutiu pri 50%, je to problém pri kopírovaní súborov do internej pamäte prístroja alebo microSD / microSD karty. Tento problém môže nastať v oboch operačných systémoch Mac OS X a Windows.
Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa týchto odporúčaní:
o V prípade, že problém nastane, pomocou programu Internet Explorer vo Windows 10, pridajte stránku my.garmin.com ako dôveryhodný web a skúste to znova:
1. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer
2. Stlačte kláves Windows na klávesnici
3. Ovládací panel
4. Sieť a internet
5. Centrum sietí
6. Možnosti internetu
7. Kliknite na kartu Zabezpečenie
8. Kliknite na Dôveryhodné lokality
9. Kliknite na Lokality
10. Zadajte https://my.garmin.com do textového poľa v hornej časti okna a kliknite na Pridať
11. Kliknite na Zavrieť a potom OK
o Uistite sa, že GPS zariadenie má najnovšiu verziu firmware pomocou programu garmin express Garmin Express
o Uistite sa, že máte najnovšiu verziu programu Garmin Communicator Plugin.
o Ak máte vloženú  SD kartu v prístroji, skontrolujte či nie je chránená voči zápisu.
o Nepoužívajte rozbočovač USB /tzv.USB hub/.
o Ak používate stolový PC nepouživajte USB porty na prednej časti PC
o Odpojte iné nepotrebné zariadenie USB s výnimkou myši a klávesnice, reštartujte
počítač a skúste to znova
o Použite samostatnú čítačku microSD / SD karty a nevkladajte kartu do prístroja

o Windows - Obnovenie nastavenia internetového prehliadača:
0. Zatvorte všetky okná programu Internet Explorer
1. Stlačte kláves Windows na klávesnici
2. Ovládací panel
3. Sieť a internet
4. Centrum sietí
5. Možnosti internetu
6. Kliknite na kartu Rozšírené
7. Kliknite na tlačidlo Obnoviť  vedľa Obnoviť pôvodné nastavenia programu Internet Explorer
8. Kliknite na tlačidlo Pôvodné
9. Kliknite na Zavrieť


o Windows - vymazanie dočasného /Temp/ adresár Windows:
0. Stlačením tlačidla Windows + R spustite "Spustenie"
1. zadajte %temp% do textového pola
2. Kliknite na tlačidlo OK
3. Stlačením klávesov CTRL + A vyberte všetky súbory
4. Stlačením tlačidla Delete na klávesnici ich vymažete
5. Ak budete vyzvaní, potvrďte odstránenie
6. Ak sa zobrazí výzva, preskočte súbory, ktoré sa nedajú odstrániť
7. Zatvorte okno
Po týchto krokoch by sťahovanie malo prejsť až do konca.