Home > TACX > Riešenie problémov s pripojením vášho trenažéra TACX k aplikácii Tacx Desktop

Riešenie problémov s pripojením vášho trenažéra TACX k aplikácii Tacx Desktop


Najčastejším dôvodom, prečo sa trenažér Tacx nespáruje s tréningovou aplikáciou pomocou Bluetooth, je, že trenažér je už spárovaný s iným zariadením alebo tréningovou aplikáciou.

Aby ste sa uistili, že nedochádza k rušeniu z inej aplikácie alebo zariadenia, odpojte svoj trenažér podľa týchto krokov:

  • Úplne vypnite akékoľvek iné zariadenie, ktoré nepoužívate a ktoré sa dá spárovať s vaším Tacx Smart Trainer. Patria sem smartfóny, tablety a počítače.
  • Na počítači, ktorý používate, zatvorte aplikáciu Tacx Desktop, ako aj všetky ostatné tréningové aplikácie, ktoré máte nainštalované.
  • Uistite sa, že ste aplikáciu úplne zatvorili, aby už na vašom počítači nebola spustená. Neodinštalujte aplikáciu.
  • Ak chcete vynútiť zatvorenie aplikácie v systéme Windows, postupujte podľa týchto pokynov:

                                                                       Stlačte Control + Alt + Delete na klávesnici.

                                                                       Vyberte Správca úloh.

                                                                       Vyberte aplikácie, ktoré chcete vynútiť.

                                                                       Kliknite na položku Ukončiť úlohu.

  • Znova otvorte aplikáciu Tacx Desktop na zariadení, ktoré používate, a skúste sa znova pripojiť k vášmu Tacx Smart Trainer.