Home > Auto-moto > Počas navigácie mi "zamrzlo" zariadenie, nedá sa vypnúť.

Počas navigácie mi "zamrzlo" zariadenie, nedá sa vypnúť.

V prípade, že vám zamrzlo zariadenie Garmin a nereaguje na vypínacie tlačidlo, je potrebné stlačiť a držať zapínacie tlačidlo 10 - 15sec.

Prístroj sa vypne.