Home > Námorné > UPOZORNENIE: FORCE A FORCE KRAKEN TROLLING MOTOR

UPOZORNENIE: FORCE A FORCE KRAKEN TROLLING MOTOR

UPOZORNENIE: FORCE® A FORCE KRAKEN TROLLING MOTOR WI-FI® PRIPOJENIE

 

OVPLYVNENÉ PRODUKTY

PART NUMBER     PRODUKT
010-02024-00        Force Trolling Motor 50”
010-02025-00        Force Trolling Motor 57”
010-02573-00        Force Kraken Trolling Motor 63” Black
010-02574-00        Force Kraken Trolling Motor 63” White
010-02573-10        Force Kraken Trolling Motor 75” Black
010-02574-10        Force Kraken Trolling Motor 75” White
010-02574-20        Force Kraken Trolling Motor 90” White

PROBLÉM
Problém s funkciou Wi-Fi môže brániť trollingovému motoru v pripojení k mapovému plotru alebo k aplikácii ActiveCaptain® na mobilnom zariadení.

Riešenie problému
1. Pomocou diaľkového ovládača vyberte Menu - O aplikácií a prejdite nadol, aby ste skontrolovali verziu softvéru na vlečnom motore:
    a. Force trolling, ak je softvér verzie 5.0 alebo staršej, musíte softvér aktualizovať.
    b. Force Kraken, ak je softvér verzie 2.1 alebo staršej, musíte softvér aktualizovať.

2. Pri aktualizácii softvéru vlečného motora postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke pre váš motor.
   a. Pre motor Force trolling prejdite na garmin.com/manuals/force_update/.
   b. Pre motor Force Kraken na trolling prejdite na garmin.com/manuals/kraken_update/.

3. Ak prvý pokus o aktualizáciu softvéru nie je úspešný, úplne vypnite motor a znova ho zapnite, opäť skúste aktualizáciu aspoň raz.

4. Ak sa vám nedarí aktualizovať softvér na motore, kontaktujte podporu produktov Garmin a požiadajte o ďalšie rady.