Home > Auto-moto > Používanie služby myTrends™

Používanie služby myTrends™

Keď jazdíte so zapnutým zariadením, funkcia myTrends™ zhromažďuje informácie, ktoré zariadeniu umožňujú predpovedať, že cestujete do často sa opakujúceho cieľa, napríklad do práce alebo domov.
Keď je funkcia myTrends™ aktívna, cieľ a odhadovaná doba jazdy sa zobrazia na navigačnej lište mapy.
Funkcia myTrends™ funguje len u lokalít, ktoré sú uložené v obľúbených.
Keď sa na navigačnej lište v zariadení zobrazí služba myTrends™, dotknutím sa navigačnej lišty zobrazíte informácie o trase.