Home > Auto-moto > Hard reset/master reset zariadení série Nüvi a Dēzl.

Hard reset/master reset zariadení série Nüvi a Dēzl.

Hard reset zariadení série Nüv a Dēzl:

  1. Odpojte zariadenie od nabíjačky a vypnite ho.
  2. Zapnite prístroj a hneď, ako sa vám prístroj zapne, stlačte a držte pravý dolný roh displeja. Cca 30sec.
  3. V priebehu načítavania máp sa vám zobrazí informácia, či chcete vymazať všetky používateľské údaje.
  4. Stlačíte "áno".UPOZORNENIE: Po Hard resete prístroja sa vám vymažú v prístroji všetky Uložené body a trasy.