Home > Auto-moto > Po aktualizácií zariadenia Garmin prístroj vypisuje "Mapy sa nedajú odomknúť"/"Mapy sa nedajú overiť".

Po aktualizácií zariadenia Garmin prístroj vypisuje "Mapy sa nedajú odomknúť"/"Mapy sa nedajú overiť".

V prípade takejto chybovej hlášky je potrebné opätovne pre-inštalovať mapu prostredníctvom programu garmin express