Home > Auto-moto > Po aktualizácií zmizol Slovenský jazyk

Po aktualizácií zmizol Slovenský jazyk

Jazykové súbory sú voliteľné aktualizácie. Nainštalujete ho do prístroja prostredníctvom programu Garmin express, pripojíte zariadenie k PC, zvolíte si možnosť zariadenie - voliteľné aktualizácie - jazykové súbory a vyberiete si Slovenčina. Pridáte do aktualizácií tlačidlom "pridať medzi aktualizácie".