Home > Turistické > Riešenie problémov s barometrom a výškomerom v zariadeniach

Riešenie problémov s barometrom a výškomerom v zariadeniach

Ako funguje výškomer / barometer v zariadeniach napr. fenix?

Tieto zariadenia vypočítavajú nadmorskú výšku porovnaním rozdielu okolitého tlaku vzduchu na hladine mora.

Zmena tlaku vplyvom počasia sa deje pomalšie ako človek, ktorý sa pohybuje hore alebo dole kopcom. Hodiny sa automaticky prepínajú medzi dvoma režimmi; Výškomer alebo barometer.

Režim výškomeru zablokuje hodnotu barometra a predpokladá, že všetky zmeny tlaku sú dôsledkom zmeny výšky.
Režim barometra uzamkne hodnotu výškomeru a predpokladá, že všetky zmeny tlaku sú spôsobené počasím.
Napríklad, ak sú hodinky na vašom zápästí a na rovnakom poschodí budovy, hodinky zostanú v režime barometra, tlak sa pomaly zmení a prejaví sa to na grafe barometra, ale hodinky budú udržiavať graf výšky zamknutý. Ak sa potom pohnete hore alebo dole po schodoch, tlak sa zmení dostatočne na to, aby hodinky prešli do režimu výškomeru. V dôsledku toho hodinky uzamknú graf barometra a uvidíte zmeny v grafe výšky. 


Je dôležité najprv pochopiť, ako každý senzor funguje:

Výškomer (napr. na prístroji Forerunner 935) využíva barometrický tlak na určenie zmien výšok, ako aj zmien tlaku spôsobených poveternostnými podmienkami. Ak využijeme skutočnosť, že zmeny tlaku v poveternostných podmienkach sa vyskytujú pomalšie ako osoby, ktoré idú hore alebo dole z kopca, jednotka automaticky prepína medzi dvoma režimami; Výškomer alebo barometer.

Režim výškomera zablokuje hodnotu barometra a predpokladá, že všetky zmeny tlaku sú spôsobené zmenou výšky

Režim barometra zablokuje hodnotu výškomeru a predpokladá, že všetky zmeny tlaku sú spôsobené počasím

Zariadenie sleduje barometrický tlak, aby určil, ktorý z týchto režimov je v danom čase najvhodnejší. Keď je rýchlosť zmeny tlaku výrazná, zaznamenáva pohyb a preto zmeny tlaku naznačujú zmenu výšky. Hodinky pôjdu do režimu výškomeru, čo umožní zmenu výšky a zablokovanie barometrického tlaku.

Ak rýchlosť zmeny tlaku nie je výrazná, znamená to, že nedochádza k žiadnemu pohybu, a preto sú zmeny tlaku spôsobené počasím. Hodinky pôjdu do barometrického režimu, čo umožní zmenu tlaku a zablokovanie nadmorskej výšky.

Manuálny výber režimu

Hodiny je možné manuálne uzamknúť do režimu výškomeru, ak pri vašej činnosť sa mení výška. Alebo zablokovanie v režime barometra, ak sa vaša aktivita nachádza v relatívne plochom/rovnom priestore. Režim Barometer je tiež užitočný, ak chcete aby vás vaše hodinky upozorňovali na blížiace sa zmeny počasia namiesto zmien nadmorskej výšky.

Nastavenie barometra:

    Auto (predvolené nastavenie): Hodinky budú monitorovať zmeny a automaticky prepínať medzi režimami výškomera alebo barometra
    Výškomer: Hodinky sú uzamknuté v režime výškomera a všetky zmeny tlaku budú mať vplyv na meranie výšky
    Barometer: Hodinky sú uzamknuté v režime barometra a všetky zmeny tlaku budú zohľadnené ako zmena počasia a okolitého tlaku

Zmenu nastavenia barometra prevediete v menu hodín. Menu - Nastavenia - Snímače a doplnky - Barometer - Režim upozornenia/sledovania

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú meranie barometrického výškomeru.

Rýchle zmeny počasia
o Keď sa počasie ustáli je vhodné urobiť kalibráciu snímača

Dlhší pobyt na jednom mieste
o Pre lepšiu presnosť (+/- 15 m) nakalibrujte snímač

o Ak prechádzate miestom kde je zmenený tlak ( napr. lietadlo, jaskyne, aerodynamický tunel a podobne )
nakalibrujte nanovo snímač

Plávanie
o Kalibrácia snímača sa odporúčaj aj po plávaní

Vysoko-rochlostné činnosti
o kde silný prúd vzduchu môže rýchlo prúdiť do portov senzorov na hodinkách (napr. skok padákom z lietadla)

Upchatý senzor snímača
o Rýchlo meniace sa údaje v barometri alebo výškomery ako je reálna výška na danom mieste môžu byť spôsobené nečistotami alebo vodou v snímači. Snímač sa nachádza medzi tlačidlami Start / Stop a Back / Lap

o Nečistoty môžete odstrániť následovne:

  • Prepláchnuť vodou (nepoužívajte vysoký tlak vody)
  • Jemne odstráňte všetky viditeľné nečistoty (do portu nestrkajte ostré predmety!)
  • Otraste zariadenie čím odstránite vodu a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote
  • Pre-kalibrujte senzor

Postup kalibrácie snímača výškomeru nájdete v príručke vášho zariadenia.