Home > Turistické > Master reset Alpha 200 (tlačidlový)

Master reset Alpha 200 (tlačidlový)

Tlačidlový Master reset Alpha 200i.

 

  1. Vypnúť prístroj.
  2. Stlačiť a držať tlačidlo šípka hore (zvýšenie intenzity tréningu) + potvrdenie tréningu (2. tlačidlo pod tlačidlom hore)
  3. Následne zapnúť prístroj a dané 2 tlačidla stále držať. 
  4. Zobrazí sa upozornenie na odstránenie údajov.  
  5. Pustite tlačidla a potvrdíte  „Vymazať“. 

Týmto sa vymažú používateľské údaje v zariadení ako sú, psy (obojky), uložené body, trasy ....  Mapy sa zo zariadenia nevymažú.