Home > Turistické > Multi-Band

Multi-Band

Prečo sa Garmin rozhodol pridať do svojich ručných turistických zariadení viacpásmové frekvencie (MULT-BAND)?

Keď bol GPS pôvodne koncipovaný, používali sa dve frekvencie - L1 a L2. L1 bola verejná, bezplatná a primárna frekvencia pre civilné použitie. Druhá frekvencia (L2) bola vyhradená na vojenské účely a mohla byť použitá iba so šifrovacím kľúčom. Za posledných 40 rokov systému GPS si komunita GPS uvedomila, že môže modernizovať signály tak, aby sa zlepšila presnosť pre civilistov, a zároveň poskytnúť armáde potrebnú výhodu. GPS ako také pridalo dodatočnú frekvenciu (L5) a začalo vypúšťať satelity s touto technológiou v roku 2009. Moderné charakteristiky signálu L5 sú lepšie ako L1 a spoločne môžu poskytovať lepšiu presnosť ako predtým. Pri použití signálu L5 môže prijímač pomocou pokročilejších metód určiť, ktoré signály majú menšiu chybu, a tým zlepšiť presnosť polohy.

Prečo Garmin predtým nemal vo svojich zariadeniach viacpásmové frekvencie? Prečo práve teraz?

US Air Force (konkrétne Space Force) udržiavajú družice. Keď skonči ich životnosť je potrebné ich vymeniť. Namiesto vypúšťania satelitu bezprostredne po zlyhaní/ukončení životnosti ponecháva nové satelity v rezerve, čo im pomáha udržiavať úplnú konšteláciu aj počas zlyhaní satelitu. Keď satelity staršej generácie zlyhajú tak sú presunuté na koniec obežnej dráhy a na ich miesto prichádzajú novšie satelity. Aj keď sa satelity L5 začali vypúšťať v roku 2009, pridanie satelitov do súhvezdia trvalo mnoho rokov. Postupne, ako pribúdali nové modernizované satelity, začali ukazovať svoj vplyv. Dokonca aj dnes niektoré satelity GPS nevysielajú L5 a budú musieť byť nahradené, keď im skonči ich životnosť. V marci 2021 malo L5 asi 52% satelitov GPS. Do roku 2023 očakávame, že asi 71% bude mať L5 (ale to samozrejme závisí od Space Force).

Aký prínos prináša viacpásmové pripojenie pre používateľa v súvislosti s presnosťou GPS?

Hlavnou výhodou použitia ručného zariadenia s viacpásmovou frekvenciou je miesto/oblasť, kde je možné prijímať signály GPS, ale sú výrazne zhoršené. V týchto prípadoch musí prijímač triediť, čo sú odrazy a čo sú priame signály priamej viditeľnosti. Pri určovaní polohy odrazené signály vedú k vyššej nepresnosti vašej polohy. Pri použití takejto polohy, pozícia môže preskočiť, môžete odbočiť mimo kurz alebo jednoducho nebude dávať zmysel. V týchto prípadoch L5 poskytne väčšiu kontinuitu a presnosť ako pri tradičnom zariadení L1. Samozrejme, ani toto negarantuje, že takýto signal GPS bude vždy fungovať v akomkoľvek prostredí, ale vo všeobecnosti to bude vítané zlepšenie.

Znamená to, že ostatné zariadenia Garmin nie sú presné?

Zariadenia Garmin patria k najpresnejším, ktoré si spotrebitelia môžu kúpiť. Multifrekvencia je jednoducho vylepšenie. L5 majú aj iné navigačné satelitné systémy. Európsky systém Galileo aj čínsky systém BeiDou majú podobné signály L5. To umožňuje zariadeniam využívať viacero systémov pre ešte väčšiu presnosť a spoľahlivosť. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať všetky systémy GNSS, ktoré váš produkt dokáže prijímať, keď potrebujete najvyššiu možnú presnosť.

Spoločnosť Garmin v súčasnosti ponúka tri ručné turistické zariadenia s viacpásmovou frekvenciou, GPSMAP® 65, GPSMAP® 65s a GPSMAP® 66sr, ako aj anténu GPS 24xd a satelitný kompas MSC ™ 10 Marine.