Home > Ostatné > Aké požiadavky musí spĺňať moja sieť Wi-Fi?

Aké požiadavky musí spĺňať moja sieť Wi-Fi?

Aby bola vaša sieť Wi-Fi kompatibilná, musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

POZNÁMKA: Podpora produktov Garmin nemôže poskytnúť pomoc pri vykonávaní zmien vo vašej sieti. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte svojho internetového poskytovateľa alebo správcu vašej siete.

  • Podporovaná frekvencia: 2,4 GHz
  • Podporované protokoly: 802.11 ac, b, g alebo n (802.1x nie je podporované)
  • Podporované kanály: Len kanály 1-11
  • Zabezpečenie: Nešifrované, WPA a WPA2
  • Heslá pre šifrované siete musia mať dĺžku minimálne 8 znakov
  • Siete so skrytým SSID nie sú podporované