Home > Ostatné > Moje štatistiky spánku sa nezobrazujú v aplikácii Garmin Connect

Moje štatistiky spánku sa nezobrazujú v aplikácii Garmin Connect

Prečo sa mi nezobrazujú údaje z minulej noci?

Nasledujúce údaje o spánku by sa mali zobrazť v aplikácii Garmin Connect:

 1. Ak chcete zobraziť štatistiky spánku, musí prebehnúť úspešná synchronizácia s hodinkami, ktoré sú nstavené ako vaše primárne nositeľné zariadenie v Garmin Connect. Vyberte Modré synchronizačné šípky  v hornej časti obrazovky Môj deň v aplikácii Garmin Connect.
   
  • Hodinkám môže trvať až hodinu, kým zistia, že ste hore, takže opätovná synchronizácia o hodinu neskôr by mala zobraziť najpresnejšie údaje o spánku z predchádzajúcej noci.

 2. Na zobrazenie údajov o spánku, z predchádzajúcej, noci musíte mať na ruke počas spánku tie isté hodinky (aspoň 2 hodiny pred spaním). Hodinky musia mať zapnutý optický snímač tepu, aby mohli zaznamenávať štatistiky spánku. Ak je optický snímač tepu vypnutý alebo ak hodinky nemáte počas spánku nasadené na ruke, štatistika spánku sa v aplikácii Garmin Connect nezobrazía.

 3. V používateľských nastaveniach v aplikácii Garmin Connect musí byť uložený platný dátum narodenia. 

 4. V prípade hodiniek kompatibilných s funkciou šetrenie batérie musí byť šetrič batérie počas spánku vypnutý. 

 5. Je potrebné mať správne nastavený čas spánku v aplikácii Garmin Connect.

 6. Na hodinkách nemôžete mať žiadne aktívne ani pozastavené aktivity. To zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú uložené na neskôr pomocou funkcie Obnoviť neskôr. 

 7. Monitorovanie spánku sa môže zastaviť aj vtedy, ak hodinky zaznamenajú pohyb, čo znamená, že ste v noci boli dlhší čas v stave bdelosti