Home > Športové > Kondenzácia pod sklíčkom vodotesných Garmin hodiniek

Kondenzácia pod sklíčkom vodotesných Garmin hodiniek

Na zariadeniach môže dochádzať k dočasnej kondenzácii, vlhkosti alebo zahmlievaniu pod sklíčkom hodiniek, keď prejdete do prostredia s výrazne odlišnou teplotou. Kondenz/rosenie pod sklíčkom je len dočasný, ku ktorému dochádza pri prechode do prostredia s výrazne odlišnou teplotou.

Aby ste znížili pravdepodobnosť, že k tomu dôjde, urobte teplotný prechod čo najpomalší. Ak dôjde ku kondenzácii, presuňte sa do teplejšieho prostredia, aby sa kondenz rýchlejšie odparil..

Ak kondenzácia, vlhkosť alebo zahmlievanie po určitom čase v teplejšom prostredí nezmizne, je možné, že tesnenia, ktoré poskytujú vodeodolnosť, zlyhali. Dá sa to povedať aj vtedy, ak sú na vnútornej strane skla zaschnuté škvrny z vody alebo viditeľné flaky od vody vo vnútri zariadenia.

Zohľadnenie týchto skutočností prenikania vody a známok prirodzenej kondenzácie pomôže určiť, či je potrebné zariadenie reklamovať. Pre viac informácií o vodeodolností zaridení Garmin navštívte webovú stránku  Vode-odolnosť zariadení Vode-odolnosť zariadení Garmin a značenie.