Home > Športové > Chybne nameraná vzdialenosť po pripojení pásu HRM PRO / HRM PRO Plus

Chybne nameraná vzdialenosť po pripojení pásu HRM PRO / HRM PRO Plus

 Integrované snímače v páse zaznamenavajú dáta o behu vo vnútorných priestoroch (bez signálu GPS, indoor runs), vrátene vyhodnodnocovania tempa a vzdialenosti behu.

V prípade, že po pripojení pásu, ku kompatibilnému zriadeniu Garmin, vám hodinky zaznamenajú chybnú vzdialenosť (pri behu v exteriéri) je potrebné si zmeniť nastavenia pásu priamo v hodinkách. 

Menu - Snímače a doplnky - Snímač ST HRM PRO+ - Monitor srdcového tepu- tempo a vzdialenosť. V predmetnom nastavení je možné určiť aby vám bola počítaná vzdialenosť alebo tempo (z pásu) iba v interiéri.  To znamená že pri aktivite BEH (v exetriéry) vám bude tempo aj vzdialnosť merať cez GPS v hodinách. 

V predmetnom nastavení je možné zapnúť aj autokalibráciu pre daný pás. Kalibrácia zvyčajne trvá 2 hodiny behu v exteriéri, hoci presnosť sa bude stále zlepšovať, čím viac budete behať vonku. 


Pás je možné kalibrovať manuálne aj automaticky


Manuálna kalibrácia

Umožňuje vyladiť tempo a výpočet vzdialenosti na vašom HRM PRO špeciálne pre beh na bežeckom páse. Na konci behu na bežeckom páse, ktorý bol na hodinkách zaznamenaný minimálne 1,0 míla, vyberte položku Kalibrovať a uložiť v ponuke, ktorá sa zobrazí po zastavení časovača na hodinkách. Zadajte vzdialenosť z bežiaceho pásu a uložte.

Ak chcete neustále používať HRM-Pro alebo HRM-Pro Plus ako zdroj tempa, odporúča sa:

 • Začnite nastavením Use for Pace to Indoors pod položkou HRM Tempo & Vzdialenosť 
 • Je potrebné behať aspoň 2 hodiny v rámci svojich typických rozsahov tempa.

Netreba to robiť všetko v jednej aktivite

 • Potom prepnite nastavenie Použiť pri tempe na možnosť Vždy.

Automatická kalibrácia

Vyskytuje sa automaticky vždy, keď bežíte vonku s prítomnosťou GPS s popruhom. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu možnú automatickú kalibráciu, uistite sa, že vaše behy vonku pokrývajú rovnaký rozsah tempa, ako zvyčajne bežíte na bežiacom páse.

Automatická kalibrácia NEPREJDE za týchto podmienok:

 • Beh v interiéri
 • Beh vonku pomocou profilov aktivít Trail Run alebo Ultra Run
 • Používanie snímača Foot Pod počas behu
 • Terén, po ktorom bežíte, je veľmi kopcovitý
 • Ak je automatická kalibrácia nastavená na VYPNUTÉ pod HRM Pace & Dist. 
 • Ak je položka Použiť pri tempe nastavená na možnosť Vždy, v časti HRM Tempo & Vzdialenosť 

Tipy na zlepšenie presnosti


Tipy nižšie vyžadujú aby bol pás HRM-Pro alebo HRM-Pro Plus pripojený k vašim hodinkám.

 

- Najlepšia presnosť sa zvyčajne dosiahne vykonaním niekoľkých vonkajších behov, po ktorých urobíte manuálnu kalibráciu. 

 • Manuálnu kalibráciu je možné vykonať po behu na bežeckom páse výberom položky Kalibrovať a Uložiť a zadaním vzdialenosti zobrazenej na bežeckom páse.

 

- Vonkajšie bežecké aktivity by mali pokrývať rovnaký rozsah tempa, aký zvyčajne beháte na bežiacom páse. Auto kalibrácia by mala byť nastavená na Zapnuté.

 • V hodinkách prejdite do ponuky senzorov a vyberte HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Automaticky Kalibrovať > Zapnuté.

 

- Pri behaní vonku, pri ktorých terén ovplyvňuje vašu formu behu, ako je piesok, sneh, blato, by mala byť automatická kalibrácia vypnutá.

 • V hodinkách prejdite do ponuky senzorov a vyberte HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Automaticky Kalibrovať > Vypnutá

 

- Ak nedosahujete požadovanú presnosť, zvážte resetovanie kalibračných údajov. Tým sa resetuje automatická aj manuálna kalibrácia.

 • V hodinkách prejdite do ponuky senzorov a vyberte HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Vynulovať údaje kalibrácie

 

- Ak ste spokojní s presnosťou tempa a vzdialenosťou z HRM, zvážte vypnutie nastavenia Auto kalibrácie. HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Automaticky Kalibrovať > Vypnutá.

 

Pre niektorých bežcov môže byť najlepšou voľbou použitie iba manuálnej kalibrácie. Na tento účel budete musieť vykonať nasledujúce kroky.

 • Obnovte kalibračné údaje v ponuke snímačov na hodinkách.HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Vynulovať údaje kalibrácie.
 • V ponuke senzorov na hodinkách prepnite automatickú kalibráciu na možnosť Vypnuť. HRM > Monitor srdcového tepu -tempo a vzdialnosť > Automaticky Kalibrovať > Vypnutá
 • Na konci vášho ďalšieho behu na bežeckom páse zadajte po výzve vzdialenosť ktorú ste ubehli na bežiacom páse.