Home > Športové > Prečo Garmin Connect zobrazuje chýbajúce hodnoty srdcového tepu počas spánku?

Prečo Garmin Connect zobrazuje chýbajúce hodnoty srdcového tepu počas spánku?

 

Poćas spánku zariadenie Garmin nemusí namerať hodnoty ako sú TEP, variabilita srdcového tepu (HRV) alebo fázy spánku a to z dôvodu, že si hodiny pritlačíte na ruke napríklad zaľahnutím ruky na ktorej sú hodiny. Ležanie na ruke počas spánku môže mať za následok nesnímanie tepu a teda ani spánku. Na základe algoritmu používaného vaším zariadením môže pritlačenie vášho zariadenia spôsobiť, že si vaše zariadenie bude myslieť, že už nie je na vašom zápästí. Správne hodnoty srdcovej frekvencie počas spánku možno získať, ak ruka, na ktorej sa nachádzajú vaše hodinky, nie je počas spánku stlačená/priľahnutá.