Home > Športové > Percento telesného tuku je príliš nízke na váhe Index Smart Scale

Percento telesného tuku je príliš nízke na váhe Index Smart Scale

V prípade ak sa údaj o telesnom tuku na váhe zdá byť príliš nízky, na základe vášho známeho telesného (odmeraného u športového lekára) alebo na inom zariadení, problém je pravdepodobne v režime pre športovcov. Režim pre športovcov je nastavenie na stupnici, ktoré umožňuje odlišný algoritmus pre telesné metrické merania, ktoré stupnica poskytuje. Tento režim by mal byť povolený pre používateľov, ktorí sú veľmi atletickí a veľmi štíhli, pričom ich telesný tuk je pod normálnym priemerom.

Ak chcete zmeniť toto nastavenie na váhe Index Smart Scale, musíte sa pripojiť k službe Garmin Connect, buď prostredníctvom mobilnej aplikácie v telefóne, alebo pomocou služby Garmin Connect na webe.

Aplikácia Garmin Connect

  • Otvorte aplikáciu Garmin Connect.
  • Vyberte menu.

Android- Vyberte 3 riadky v ľavom hornom rohu.
iOS – V pravom dolnom rohu vyberte Viac.

  • Vyberte položku Nastavenia.
  • Vyberte položku Používateľské nastavenia.
  • Vyberte triedu aktivity.

Ak chcete aktivovať režim športovca, zmeňte hodnotu na 8-10.
Ak chcete vypnúť režim športovca, zmeňte hodnotu na 1-7.
Ak je hodnota nižšia ako 8, režim pre športovcov je vypnutý; 8 alebo viac je zapnutý.

Uložte nastavenia výberom možnosti Uložiť alebo odíďte z nastavení mobilnej aplikácie.
Postavte sa na váhu a uistite sa, že sa pripája k vašej sieti Wi-Fi aj k vášmu účtu Garmin Connect.
Po dokončení sa na vašej váhe nastavi trieda aktivity.

Web Garmin Connect

  • Prihláste sa do svojho účtu Garmin Connect online.
  • Vyberte Profil a účet v pravom hornom rohu.
  • Vyberte položku Nastavenia účtu.
  • Vyberte položku Používateľské nastavenia.
  • Vyberte triedu aktivity

Ak chcete aktivovať režim športovca, zmeňte hodnotu na 8-10.
Ak chcete vypnúť režim športovca, zmeňte hodnotu na 1-7.
Ak je hodnota nižšia ako 8, režim pre športovcov je vypnutý; 8 alebo viac je zapnutý.

V spodnej časti stránky vyberte možnosť Uložiť
Postavte sa na váhu a potvrďte, že sa pripája k vašej sieti Wi-Fi aj k vášmu účtu Garmin Connect.
Po dokončení sa na vašej váhe nastaví trieda aktivity.