Home > Športové > Pri plávaní mi zariadenie nesprávne zobrazuje počet preplávaných dĺžok

Pri plávaní mi zariadenie nesprávne zobrazuje počet preplávaných dĺžok


Pri plávaní v bazéne je potrebné dodržovať určite zásady. 

  • počas plávania jednej dĺžky nemeňte štýl plávania 
  • plávajte vo voľnej dráhe
  • nepozerajte sa na hodiny počas plávania
  • točte sa na konci dĺžky odrazom alebo kotulom.
  • plávajte tak aby vám nemal kto skrížiť dráhu aby ste nemuseli zastavovať

Pri dodržaní týchto podmienok hodiny dokážu zaznamenať počet preplávaných metrov na 100%.