Home > Športové > Ako pridám aplikáciu na sledovanie psa/Dog Tracking do Fenix 7

Ako pridám aplikáciu na sledovanie psa/Dog Tracking do Fenix 7

Keď je zariadenie na sledovanie psa spárované s hodinkami, miniaplikácia Dog Tracking sa automaticky zobrazí v miniaplikácii alebo slučke prehľadov na vašom zariadení fenix 7. Miniaplikáciu alebo prehľad nie je možné pridať/vložiť do fenix 7 pred spárovaním zariadenia na sledovanie psov.

Nezabudnite vo Vašom podporovanom zariadení (Alpha/Astro/PRO 550 Plus) zapnúť funkciu Vysielanie polohy psa. Obe zariadenia musia mať nainśtalovaný aktuálny softvér. 

Postup spárovania vo fenix 7:

  1. Podržte tlačítko Šípka hore/Menu .
  2. Prejdite na Snímače a doplnky
  3. Prejdite na  Pridať nové.
  4. Prejdite na DogTrack.
  5. Vyberte zariadenie na sledovanie psa a počkajte na dokončenie párovania.
  6. Stlačte tlačidlo Späť/Lap kým sa hodinky nevrátia na úvodnú obrazovku s časom.
  7. Prechádzaním tlačitka nahor alebo nadol na ciferníku vyhľadajte miniaplikáciu DogTrack alebo prehľad.