Home > Športové > Odpovedanie na volanie textovou správou. (Edge 1030)

Odpovedanie na volanie textovou správou. (Edge 1030)


Čo potrebujem, aby som mohol reagovať na hovor alebo SMS?
- Edge 1030
- Kompatibilný smartfón s Garmin Connect Mobile. (Len pre Android)
- Dobré pripojenie k mobilnej sieti.
- Funkcia nie je dostupná pre iOS. Nejedná sa o obmedzenie zo strany spoločnosti Garmin.

Takto odoslané správy sú bežné textové správy a budú účtované za bežné ceny Vášho operátora.