Home > Športové > Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný

Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého nepresný

Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí.    
Jedno zdolané poschodie zodpovedá 3 m prevýšeniu.    
Nájdite malé dierky barometra na zadnej strane zariadenia pri nabíjacích kontaktoch a vyčistite plochu okolo nabíjacích kontaktov.    
Ak sú dierky upchaé, barometer nemusí fungovať správne.    
Na vyčistenie upchatých dierok môžete použiť stlačený vzduch v spreji.    
Túto plochu môžete vyčistiť aj tak, že zariadenie opláchnete vodou.    
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.    
Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia a schody zdolávajte po jednom.