Home > Športové > Prečo sú údaje o zložení môjho tela iné v porovnaní s inými testami alebo váhami?

Prečo sú údaje o zložení môjho tela iné v porovnaní s inými testami alebo váhami?


Obe váhy Smart Scale aj Index S2 využívajú bioelektrickú impedanciu na výpočet zloženia tela.

Index S2 používa aktualizované algoritmy zloženia tela na určenie metrík zloženia tela. Pri porovnaní váhy Index S2 s pôvodnou stupnicou indexu alebo iných testov si môžete všimnúť rozdiely v niektorých údajoch, vrátane percenta telesného tuku.

Ak chcete získať čo najpresnejší prehľad o celkovom zložení tela, spoločnosť Garmin odporúča nasledovné:

  • Pred použitím skontrolujte, či je povrch váhy čistý a suchý.  ( Na čistenie váhy použite vodu alebo jemný čistiaci prostriedok. Vodný kameň osušte čistou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.)
  • Nemajte pri vážení ponožky ani topánky.
  • Stojte pokojne s nohami naplocho na sklenenom povrchu váhy. Nedotýkajte sa obrazovky ani loga Garmin.
  • Počas merania váh neodskakujte ani sa nepohybujte.
  • Pri každom použití zariadenia používajte zariadenie za rovnakých okolností a približne v rovnakú dennú dobu.
  • Pred použitím zariadenia počkajte dve hodiny po jedle, pití, cvičení, kúpaní alebo návšteve sauny.

 

Dodržiavanie týchto odporúčaní vám v priebehu času poskytne najpresnejší pohľad na zloženie vášho tela.