Home > Ostatné > Zariadenie Garmin Windows 10 nerozozná ako mass storage alebo MTP zariadenie

Zariadenie Garmin Windows 10 nerozozná ako mass storage alebo MTP zariadenie

Ak sa zariadenie pripája v režime MTP, tak sa na displeji zariadenia zobrazí ikona oranžovej farby po pripojení k počítaču. Pri pripojení Garmin zariadenia v režime veľkokapacitné pamäťové zariadenie sa zobrazí biela ikona. Ak používate počítač s Windows 10, zariadenie MTP sa po pripojení k PC zobrazí  ako Prenosné zariadenie, ak to tak nie je, skontrolujte, či sú ovládače zariadení správne nainštalované:

  •      Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart
  •      Kliknite na tlačidlo Správca zariadení
  •      Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie Garmin pod inými zariadeniami alebo prenosnými zariadeniami,  (Pokiaľ nie je jasné, ktoré zariadenie je zariadenie Garmin, odpojte zariadenie a znova ho pripojte k PC. Následne si všimnite, ktoré zariadenie sa zobrazí ako nové pripojené.)
  •      Kliknite na tlačidlo Aktualizovať softvér ovládača
  •      Kliknite na tlačidlo Vyhľadať softvér ovládača v počítači
  •      Kliknite na tlačidlo Chcem  vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači
  •      Kliknite na tlačidlo Prenosné zariadenia alebo Garmin zariadenia
  •      kliknite na tlačidlo Ďalej
  •      Kliknite na MTP USB device
  •      Kliknite na tlačidlo Ďalej

     Po dokončení inštalácie skontrolujte, či je prístroj viditeľný v aplikácii Garmin express.