Home > Športové > Presnosť Barometrického výškomera na kompatibilných zariadeniach Edge

Presnosť Barometrického výškomera na kompatibilných zariadeniach Edge

Mnoho zariadení Edge počíta výšku pomocou snímača barometrického výškomera vo vnútri zariadenia. Aby ste sa uistili, že údaje o nadmorskej výške sú presné, je potrebné na začiatku aktivity, nadmorskú výšku na-kalibrovať manuálne.

Pokyny pre kalibráciu výškomera nájdete v užívateľskej príručke zariadenia.

Keď je zariadenie správne kalibrované, štandardná presnosť bude +/- 5 metrov.

POZNÁMKA: Presnosť výšky +/- 5 metrov je pre aktuálne dané načítanie výšky, nie pre celkové nastupané / naklesane metre po ukončení aktivity.

 

Tieto faktory môžu ovplyvniť správne meranie výšky.

- Ak je zariadenie namontované na bicykli
- Odporúčame použitie montážneho príslušenstva Garmin umiestneného v blízkosti riadidiel bicykla
- Poveternostné podmienky
- Skupinové vs. sólové jazdenie
- Cestná premávka
- Zakrývanie zariadenia nálepkami alebo puzdrom. Ak zakryjete port barometrického snímača na zariadení, ktoré je malá dierka, všeobecne nachádzajúcou sa na zadnej alebo        bočnej strane zariadenia, negatívne to ovplyvní presnosť výšky.
- Barometrický výškomer nie je teplotne kompenzovaný. Zmeny teploty v meracom zariadení ovplyvňuje hodnoty snímača barometrického tlaku a výškomeru.