Home > Športové > Pri párovaní ANT+ snímača so zariadením Garmin, ho zariadenie nenájde

Pri párovaní ANT+ snímača so zariadením Garmin, ho zariadenie nenájde

Ak párujete nový ANT+ snímač (rýchlosti, kadencie, hrudný pás a pod.,) s podporovaným Garmin zariadením, preverte nasledujúce možností:

  • je snímač zapnutý? (snímače sa zapnú tak že sa namontujú/nasadia)
  • je v snímači nabitá a vložená batéria?
  • pri párovaní je potrebné, aby bol snímač, ktorý chcete spárovať s prístrojom v bezprostrednej blízkosti (max 3m). 
  • snímače, ktoré nechcete párovať, vzdialiť od prístroja minimálne 6m.