Home > Garmin Pay > Sú platby Garmin Pay bezpečné?

Sú platby Garmin Pay bezpečné?

  • Áno, keďže číslo Vašej platobnej karty nie je uložené v Garmin hodinách a ani v aplikácií Connect mobile. Namiesto toho sa používa jedinečné číslo digitálnej karty.   

  • Pre bezpečnosť je potrebné aby ste v hodinách mali nastavený bezpečnostný 4-miestný kód. Tento kód je platný po dobu 24-hodín od zadania, alebo do doby, pokiaľ nedáte hodiny dole z ruky, čím nastane prerušenie merania tepu optickým snímačom.