Home > Garmin Pay > Zmena prístupového kódu Garmin Pay

Zmena prístupového kódu Garmin Pay

Pre zmenu je potrebné poznať váš aktuálny prístupový kód. Váš prístupový kód nie je možné obnoviť. Ak zabudnete váš prístupový kód, musíte vymazať vašu kartu a opätovne ju zadať.

Môžete zmeniť prístupový kód ku Vašej karte vo vašom mobile.

1.   Na stránke Vášho zariadenia v aplikácií Garmin Connect Mobile, vyberte: Garmin Pay > Zmeniť prístupový kód.

2.   Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Pri nasledujúcej platbe cez vaše zariadenie Garmin, budete musieť použiť už nový 4-miestny prístupový kód.