Home > Garmin Pay > Spravovanie Vašich kariet v Garmin Pay

Spravovanie Vašich kariet v Garmin Pay

Tu môžete zobrazovať detailné informácie o každej karte. Taktiež je možné kartu vymazať, aktivovať alebo deaktivovať. 


1.   V menu aplikácie Garmin Connect Mobile vyberte Garmin Pay 

2.   Vyberte platobnú kartu.

3.   Vyberte možnosť.

a. Ak chcete kartu aktivovať alebo dočasne pozastaviť vyberte  Pozastaviť kartu.
    Ak je karta pozastavená, nemôžete ju používať na nákup cez Garmin hodinky.
 
b. Pre vymazanie karty zvoľte Vymazať kartu. Karta sa úplne vymaže z vašej peňaženky. V prípade, že by ste chceli kartu pridať nanovo, do peňaženky je potrebné zadať opätovne všetky údaje z karty.