Home > Športové > Ako vymažem používateľské nastavenia v zariadení Vivoactive 3

Ako vymažem používateľské nastavenia v zariadení Vivoactive 3

  • Vypnete prístroj tlačítkom (podržte zapínacie tlačítko pokiaľ sa prístroj nevypne)
  • Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie (nedržte tlačítko)
  • Keď zariadenie zavibruje opäť stlačte a držte tlaćítko (ešte kým hodinky vibrujú)
  • Po druhom vibrovaní pustíte tlačítko
  • Zariadenie opäť za-vibruje
  • Stlačte a podržte tlačidlo napájania znovu, pokiaľ nebudete cítiť vibrácie
  • Uvoľnite tlačidlo napájania
  • zariadenie sa samé zapne a vypýta si úvodné nastavenia

Všetko treba urobiť rýchlo :)