Home > Športové > Záloha osobných nastavení a profilu na zariadeniach Edge

Záloha osobných nastavení a profilu na zariadeniach Edge

 

Keď je Edge pripojený k počítaču, mal by sa pripojiť ako ďalšia jednotka v menu (Môj) Tento Počítač [PC] nebo priamo na ploche [Mac]. Otvorením tejto jednotky je možné zobraziť zložku Garmin a tiež všetky zložky ktoré obsahuje. Tieto zložky majú nasledujúce údaje/dáta:

 • Locations - obsahuje súbor Locations.fit v ktorom sú ukladané uložené polohy/body
 • Records - obsahuje súbor Records.fit v ktorom sú ukladané  osobné rekordy, ktoré ste dosiahli
 • Settings – obsahuje súbor Settings.fit v ktorom je uložený užívateľský profil, nastavenia zariadenia a prípadne profily bicyklov (podľa  typu prístroja)
 • Sports – obsahuje profily všetkých aktivít tak isto samostatné súbory
 • Totals – obsahuje súbor Totals.fit v ktorom sú ukladané uložené celkové súčty pre časy a vzdialenosti
 • Weight - obsahuje súbor Weight.fit v ktorom sú dáta z váhy Tanita (podľa typu prístroja)

Postup zálohovania informácií zo zariadenia:

 1. Pripojte Váš Edge k počítaču USB káblom
 2. Otvorte v počítači jednotku Garmin z menu/ponuka (Môj) Tento počítač na PC  alebo z plochy na Mac
 3. Vyberte zložku Garmin
 4. Vyberte zložku Locations
 5. Pravým kliknutím na súbor Locations.fit otvorte menu
 6. Zvoľte možnosť Kopírovať
 7. Vložte si skopírovaný súbor na plochu alebo do akejkoľvek inej ľahko dostupnej zložky
 8. Opakujte kroky 4 - 6 pre všetky zložky/súbory spomenuté vyššie.

Postup obnovenia dát zo zálohy:

 1. Pripojte Váš Edge k počítaču USB káblom
 2. otvorte si v počítači zložku v ktorej máte svoju zálohu
 3. Stlačte a držte klávesu Control (CTRL) na klávesnici
 4. Vyberte všetky požadované súbory (pri stálom držaní klávesy CTRL)
 5. Po ich vybratí uvolnite klávesu CTRL
 6. Otvorte jednotku Garmin cez (Môj) Tento počítač alebo z plochy (Mac)
 7. Otvorte zložku Garmin
 8. Kliknite pravým tlačítkom myši na zložku NewFiles
 9. Nakopírujte súbory do zložky

Zložka NewFiles automaticky prenesie vložené súbory do správnych zložiek v pamäti zariadenia Edge vo chvíli, keď Edge odpojíte od počítače a spustíte. Nastavenia, profily a celkové počty sa zobrazia vo vašom zariadení.