Home > Športové > Kalibrácia barometrického výškomeru na Venu 2 Series

Kalibrácia barometrického výškomeru na Venu 2 Series

Aký je účel barometrického výškomeru?
Barometrický výškomer sa používa na zistenie zmeny tlaku vzduchu. Informácie zo snímača sa používajú napr. pre profil stúpanie po schodoch, ako aj informácie o nadmorskej výške pri zaznamenávaní vonkajších aktivity s GPS.

Kde sa nachádza?
Senzor je umiestnený vo vnútri zariadenia. Hodinky série Venu 2 majú malý otvor, ktorý umožňuje senzoru detekovať zmeny tlaku. Udržiavaním tohto otvoru v čistote sa zlepší presnosť snímača.

 

Ako nakalibrujem barometricky výškomer?
Existujú dva spôsoby, ako kalibrovať barometrický výškomer.

       1. Kalibrujte senzor pomocou GPS

Senzor môžete kalibrovať pomocou GPS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Keď ste vonku, vyberte profil vonkajšej aktivity (napríkad beh,turistika).
  • Počkajte, kým zariadenie získa signál GPS. Signál sa získa, keď na obrazovke uvidíte zelený krúžok so správou GPS Pripravené.
  • Po chytení GPS signálu počkajte 30 sekúnd a až potom spustíte  stopky alebo ukončite aktivitu.
  • Ak počkáte 30 sekúnd, výškomer sa automaticky nakalibruje. Nezobrazí sa žiadna správa. Jednoduché čakanie 30 sekúnd umožňuje dokončenie kalibrácie.

       2. Kalibrujte senzor pomocou aplikácie Garmin Connect

  • Uistite sa, že sú pre aplikáciu Garmin Connect vo vašom telefóne povolené mobilné dáta a služby určovania polohy. (Pomoc so správou povolení telefónu nájdete v časti: Zmena predvolieb účtu v Garmin Connect.)
  • Otvorte na svojom telefóne aplikáciu Garmin Connect a overte, či je vaše zariadenie pripojené. Po pripojení sa na kruhu stavu zariadenia v hornej časti stránky Môj deň zobrazí zelená bodka.
  • Počas pripojenia k aplikácii Garmin Connect, vonku (na otvorenom priestranstve) vyberte na svojom zariadení profil vonkajšej aktivity (napríkad beh,turistika).
  • Počkajte, kým zariadenie získa signál GPS. Signál sa získa, keď na obrazovke uvidíte zelený krúžok so správou GPS Pripravené.
  • Po získaní GPS môžete začať s aktivitou.

Po dokončení týchto krokov by vaše zariadenie malo aktualizovať aktuálnu nadmorskú výšku pomocou digitálneho mapovania nadmorskej výšky z Garmin Connect. Po úvodnej kalibrácii prevezme kontrolu váš barometer. Po dokončení kalibrácie sa nezobrazí žiadna správa.