Home > Športové > Čas segmentu na zariadení sa nezhoduje s časom segmentu v aplikácií connect.

Čas segmentu na zariadení sa nezhoduje s časom segmentu v aplikácií connect.

Časy segmentov sa môžu na zariadení a Garmin Connect zobrazovať odlišne. Časy segmentov sa nezapisujú do súboru aktivít, ktorý zariadenie nahráva do Garmin Connect.

Výpočty na zariadení sú oddelené od výpočtov Garmin Connect. To môže spôsobiť, že čas segmentu bude v Garmin Connect odlišný ako v zariadení Garmin.

Priblížiť čas zaznamenaný zariadením s časom ktorý sa zobrazí v connect aplikácií je možné nasledovne:

  • Nastavte si sekundový interval záznamu GPS (postup nájdete v príručke ku vášmu zariadeniu). 
  • Vypnite auto pauzu, auto pauza sa môže aktivovať v prípade že máte slabý GPS signál alebo keď idete veľmi pomaly. 
  • Pri pretekaní neprerušujte a ani nemeňte aktivitu.