Home > Športové > Ako resetovať outdorove hodinky Garmin

Ako resetovať outdorove hodinky Garmin

Niekedy sa Vám môže stať že bude potrebné resetovať hodinky.

Dôvody môžu byť rôzné:

 • Hodinky neprijímajú satelitný signál.
 • Hodinky nepracujú správne.
 • Sú spomalené
 • a podobne ...

Vykonaním resetovania sa vymažú používateľské údaje ako sú história aktivít, trasové body, dráhy, nastavenie dátových polí, obľúbené profily, body záujmu ... .

Taktiež sa z hodín vymažú zaznamenané údaje pre výpočet pokročilých metriík vrátane: VO2 max, tréningového efektu a ďalšie. Po vykonaní resetu si hodinky budú musieť tieto údaje opäť načítať. 

Všetky údaje (aktivity, kroky, spánok...) vo vašom účte  Connect ostanú zachované.

Ak sú hodinky spárované s telefónom, po resetovaní ich budete musieť spárovať opäť s telefónom. Pred opätovným spárovaním bude možno potrebné odstrániť hodinky z aplikácie Garmin Connect a z nastavenia Bluetooth v telefóne.

Resetovanie:

 1. Vypnite hodiny
 2. Stlačte a držte stlačené tlačitko Back/Lap.
 3. Zapnite hodinky a stále držte Back/Lap.
 4. Po zobrazení správy: Vymazať údaje používateľa? 
 5. Vyberte Áno.

Resetovanie je úspešné, ak sa hodinky reštartuju a prejdú úvodným nastavením. Ak sa úvodné nastavenie nezobrazí, skúste kroky zopakovať opäť. Po resetovaní umiestnite hodinky von s jasným výhľadom na oblohu na minimálne 20 minút, aby ste získali satelitné údaje. Pre príjem satelitného signálu je potrebné na hodinach spustiť oudorovú aktivitu (napr, beh, chodza, bicykel..)

Ak tento reset nefunguje, môžete vyskúšať reset hodiniek bez potvrdenia. 

Reset bez potvrdenia:

 1. Vypnite hodiny
 2. Stlačte a držte tlačidlá: Nadol, Štart a Späť.
 3. Zapnite hodinky POWER tlačidlom a stále držte tlačidlá: Nadol, Štart a Späť.
 4. Po prvom pípnutí uvoľnite tlačidlo Štart.
 5. Po druhom pípnutí uvoľnite zvyšné tlačidlá.
 6. Hodinky by sa teraz mali resetovať.