Home > Športové > Zaznamenaná trasa hodinami Garmin je posunutá

Zaznamenaná trasa hodinami Garmin je posunutá

Čo je EPO alebo CPE na outdoor zariadení?
Súbory Extended Prediction Orbit (EPO) alebo Connected Predictive Ephemeris (CPE) umožňujú zariadeniam GPS predvídať, kde sú/budú satelity na oblohe, čo skracuje čas potrebný na získanie GPS. Ak nie sú súbory EPO alebo CPE aktualizované, tak na zariadení bude vyhľadávanie signálov GPS trvať 2 až 3 minúty. Bežne to trvá 5 až 10 sekúnd.

Ako skontrolovať stav EPO alebo CPE?
Stav EPO alebo CPE je možné skontrolovať v časti Informácie v ponuke Systém alebo Nastavenie vášho outdoor zariadenia Garmin. Platnosť súborov EPO a CPE vyprší a zvyčajne sú správne iba na obdobie 3 - 14 dní. Pri pravidelnej synchronizácií vaše zariadenie a sťahujte nové údaje EPO alebo CPE. V príručke používateľa nájdete pomoc s nájdením ponuky Informácie o prístroji.

Ako sa sťahujú údaje EPO alebo CPE?
Informácie o polohe satelitu sa pravidelne aktualizujú, keď sa váše zariadenie  synchronizuje s vašim účtom Garmin Connect. Tieto údaje sa tiež obnovia, ak zariadenie  nebolo používané viac ako 30 dní alebo ak bolo prenesené viac ako 300 Km  s vypnutým GPS. 

Synchronizujte vaše zariadenie buď prostredníctvom aplikácie Garmin Connect, Garmin Express, alebo cez sieti Wi-Fi (v prípade že máte túto funkciu v prístroji). To zabezpečí, že bude obsahovať najnovšie dostupné informácie o polohe satelitov.