Home > Športové > Maximálny počet pripojených senzorov k Edge 1030.

Maximálny počet pripojených senzorov k Edge 1030.

Edge 1030 podporuje ANT+ a aj Bluetooth senzory.

Počet senzorov ktoré môžu byť naraz pripojé k Edge 1030:

- 12 ANT+ senzorov a smartfón. 
- 3 BLE senzory a smartfón.
- V kombinácií je to až 6 ANT+ senzorov , 3 BLE senzory a smartfón.