Home > Športové > Optický snímač mi zobrazujé nepresné tepy

Optický snímač mi zobrazujé nepresné tepy

Presnosť merania pulzu na zápästí (Elevate)

 

Meranie pulzu na zápästí optickou technológiou je užitočný nástroj, ktorý dokáže poskytnúť kvalitný záznam pulzu v priebehu času. Optický pulzomer Elevate bol zostrojený so zámerom merať pulz nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni. Frekvencia merania a záznamu pulzu sa mení v závislosti od intenzity aktivity, ktorú používateľ práve vykonáva. Po spustení aktivity je toto meranie častejšie-kontinuálne ako pri zázname počas dňa (mimo športovej aktivity). Zámerom je poskytnúť používateľovi frekventovanejšie, presnejšie údaje počas športovej aktivity.

 

Náš Elevate je na prvej priečke optických pulzomerov, ale samotná technológia merania má určité obmedzenia. Systém optického merania môže za určitých podmienok vykazovať zvýšenú odchýlku. Medzi faktory, ktoré na to vplývajú patrí fyziológia  a anatómia používateľa, spôsob nosenia/utiahnutie remienka a typ a intenzita aktivity, pri ktorej sa pulz meria. Údaje optického pulzomera nie sú určené na medicínske účely- stanovovanie diagnózy, liečbu a nápravu telesných porúch a ochorení.