Home > Športové > Terminológia kalórií

Terminológia kalórií

Terminológia kalórií

Nížšie nájdete definícu kalórií v zariadeniach Garmin a v aplikácií Garmin Connect:

 

Aktívne Kalórie


Tieto kalórie sú kalóriami spálenými v priebehu dňa, iba počas nejakej fyzickej, teda nesedavej aktivity. Zahŕňajú okrem iného aj kalórie spálené počas záznamu aktivít. Zariadenia Garmin vypočítavajú aktívne kalórie na základe stupňa aktivity užívateľa, jeho veku, výšky, váhy, pohlavia a srdcového tepu (ak je k dispozícii).

 

Pokojové Kalórie


Taktiež známe ako Resting Metabolic Rate (RMR), ide o kalórie ktoré spálite vždy, teda aj v prípade, že je vaše telo v pokojovej pozícii. Pokojové kalórie sa skladajú z tzv. Basal Metabolic Rate (BMR), tj minima kalórií ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných fyziologických potrieb tela na základe Vášho veku, výšky, váhy a pohlavia, plus odhadovaných kalórií potrebných pre činnosti ako je trávenie či udržanie bdelosti.

 

Celkové Kalórie


Tieto kalórie sú súčtom aktívnych a pokojových kalórií, zaznamenaných však iba v priebehu záznamu aktivít. Tieto čísla nie sú priamo porovnateľné s Aktívnymi Kalóriami v Garmin Connect-e.

 

Spotrebované Kalórie


S prepojeným účtom MyFitnessPal môžete sledovať Váš denný príjem potravy a prezerať tieto prijaté kalórie v Garmin Connecte. Pre viac informácií o myFitnessPal nájdete na stránke MyFitnessPal.com

 

Zostavajúce Kalórie


Váš cieľ Kalórií – čisté Kalórie = Zostávajúce Kalórie. Takto je možné zistiť ako si stojíte vzhľadom k Vášmu dennému cieľu kalórií (koľko kalórií zostáva do splnenia cieľa alebo o koľko viac ste kalórií prijali).

 

Čisté Kalórie


Je to počet Spotrebovaných Kalórií a odčítajte všetky spálené kalórie (kombinácia aktívnych a kľudových kalórií), tým získate predstavu o čistom počte kalórií pre daný deň.

 

Celkové Kalórie


Vaše Aktívne + Pokojové Kalórie = Celkové Kalórie.