Home > Ostatné > WNRO alebo "pretečenie hodnoty času" 6.apríl 2019

WNRO alebo "pretečenie hodnoty času" 6.apríl 2019

Niektorí z vás už možno počuli o WNRO (GPS Week Number Rollover), ku ktorému dôjde 6. apríla 2019. Existuje už dosť článkov, ktoré varujú spotrebiteľov pred možnou poruchou GPS zariadení  po tomto dátume.

Čas v GPS je uložený ako počet týždňov od začiatku merania a túto hodnotu uchováva počítadlo s veľkosťou 10 bitov, a teda dokáže tak uložiť 1024 hodnôt. Práve zo dna 6. apríl na 7. apríla , o pol noci sa "pretočí" čas na nulu.  A preto sa očakáva že niektoré, hlavne staré GPS zariadenia môžu mať problém. Naše tímy v Garmine sa na túto udalosť pripravujú už roky a naše testy ukazujú, že väčšina zariadení Garmin  bude aj po WNRO pracovať bez problémov. 

Pokiaľ máte v zariadeniach Garmin aktuálny softvér, tak funkčnosť prístroja by nemala byť obmedzená a ani inač ovplyvnená. 

Táto istá situácia sa už stala a to práve  21. augusta 1999.