Home > Športové > Moje zariadenie Garmin nepresne počíta kroky

Moje zariadenie Garmin nepresne počíta kroky

Všetky hodinky Garmin sú navrhnuté na sledovanie opakujúcich sa pohybov pri chôdzi a tým počítajú kroky. Pohyb paží pri chôdzi je zachytený 3-osovým akcelerometrom v hodinkách, ktorý zaznamená každý úplný pohyb paže ako dva kroky.


Robím príliš veľa krokov
Niektoré činnosti (počas dňa) môžu spôsobiť nepravidelný pohyb paží, čo vedie k tomu, že zariadenie zaznamená príliš veľa krokov. Tieto pohyby môžete vykonávať pri :  

  • Vedení vozidla (zvyčajne v dôsledku vibrácií spôsobených nerovným terénom)
  • Sprchovaní sa
  • Nepokojnej noci počas spánku
  • Čistení zubov

Nezaznamenávajú mi dostatočný počet krokov
Existujú aj prípady, keď sá paže počas chôdze nepohybujú dostatočne alebo vôbec. Toto môže mať za následok nízky počet krokov pri prechádzke/chôdzi. Príklady: 

  • Tlačenie kočíka alebo nákupného košíka
  • Kosenie trávnika
  • Nosenie tašky s potravinami alebo dieťaťa 
  • Pri chôdzi/behu sa držte madla (napr na bežiacom páse, zábradlia pri schodoch a podobne)
  • Držanie turistických palíc 
  • Jazda na bicykli

POZNÁMKA: Používanie footpodu nebude mať vplyv na celkový počet krokov za deň. Používanie Foot Pod-u môže vylepšiť vzdialenosť a tempo, ale iba pri zaznamenávaní načasovanej aktivity (teda aktivita beh/chôdza/turistika). Celkový počet denných krokov sa zaznamenáva iba pomocou interného 3-osového akcelerometra v hodinách Garmin, ktorý má funkciu sledovania aktivity.