Home > Športové > Nastavenie nadmorskej výšky Edge 820

Nastavenie nadmorskej výšky Edge 820

Nastavenie nadmorskej výšky

Ak máte presné informácie o nadmorskej výške vašej aktuálnej polohy, môžete urobiť kalibráciu výškomera manuálne.

  1. Vyberte možnosť Navigácia > pod-menu v pravo dole  > Nastaviť nadm. výšku.
  2. Zadajte nadmorskú výšku a potvrďte ju "fajkou".