Home > Garmin Pay > Moje zariadenie Garmin nefunguje s terminálom v obchode

Moje zariadenie Garmin nefunguje s terminálom v obchode

Podržte zariadenie Garmin čo najbližšie k terminálu, aby ste zaistili čo najlepšiu konektivitu cez NFC anténu. Taktiež môžete poklepať po dotykovom displeji hodín. 

Dajte tomu viac času. Niekedy to trvá dlhšie (5-10sekúnd), kým sa terminál pripojí k zariadeniu. Držte hodinky o niekoľko sekúnd dlhšie na termináli. 

Po pridaní karty do peňaženky počkajte aspoň 5-10 minút. Po pridaní karty do peňaženky je potrebné, aby váš vydavateľ/banka po sieti aktivoval predmetnú kartu. Táto aktivácia môže trvať aj 10min, v priebehu tohto času je karta nefunkčná. 

Ak nepomôže ani jedno z týchto riešení, kontaktujte podporu Garmin.