Home > Športové > Zariadenie Garmin nie je správne pripojené k PC

Zariadenie Garmin nie je správne pripojené k PC

Uistite sa či máte v PC/MAC nainštalovanú poslednú verziu programu Garmin Express. 

Vyčistite všetky usadeniny, ktoré sa nachádzajú na kontaktoch

 • Vypnite a zapnite hodinky 
 • Vyskúšajte iný kábel USB, ak ho máte k dispozícii
 • Vyskúšajte iný port USB
 • Uistite sa, že ste pripojení priamo k počítaču alebo notebooku, nie k USB rozbočovaču
 • Reštartujte počítač

Ak to stále nie je rozpoznané ani po jednej minúte, postupujte podľa pokynov nižšie a prinúťte Garmin, aby sa pripojil ako USB jednotka.

Pred vykonaním nasledujúcich krokov sa uistite, že je batéria v hodinách nabitá.

 • Odpojte Garmin od počítača a uistite sa, že sú hodiny Garmin vypnuté
 • Stlačte a podržte Štart / Stop (Ak máte Instinct alebo Instinct Tactical, stlačte a podržte GPS)
 • Pripojte Garmin k počítaču
 • Počkajte, kým počítač nerozpozná Garmin, (môže trvať až 45 sekúnd, kým bude zariadenie rozpoznané ako jednotka).
 • Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte ovládače zariadení USB
 • Uvoľnite Start / Stop (uvoľnite GPS, ak máte Instinct alebo Instinct Tactical)

Hodinky by sa mali k PC pripojiť správne.

 

Série D2 Delta, Descent Mk2 Series, Enduro Series, fenix 5 Plus Series, fenix 6 Series, quatix 6 Series, MARQ Collection a tactix Delta sa nebudú pripájať ako disky k počítačom Mac. Stále ich možno používať s programami a aplikáciami Garmin v počítačoch Mac.