Home > Programy a aplikácie > Overenie aktualizácie programu Garmin express

Overenie aktualizácie programu Garmin express

Overenie aktuálnej verzii Garmin express pre Windows

  1. Otvorte Garmin Express

  2. Zvoľte Nastavenia Garmin Express Gear Icon (vpravo hore)

  3. Zvoľte  Info

  4. Zvoľte Skontrolovať aktualizácie aplikácie Express

  5. Zvoľte Inštalovať teraz

Overenie aktuálnej verzii Garmin express pre MAC

  1. Otvorte Garmin Express

  2. Zvoľte Garmin Express v Apple Menu bar v hornej časti obrazovky

  3. Zvoľte O programe Garmin Express

  4. Zvoľte Skontrolovať aktualizácie aplikácie Express

  5. Zvoľte Inštalovať teraz