Home > Garmin Pay > Môžem vidieť históriu platieb v rámci Garmin Pay?

Môžem vidieť históriu platieb v rámci Garmin Pay?

Možnosť vidieť odchádzajúce platby prostredníctvom Garmin Pay v hodinách nie je. Vidieť ich môžete, ak to povolí vaša banka, v Garmin Pay v mobilnom telefóne.