Home > Garmin Pay > Nie je možné pridať vašu kartu

Nie je možné pridať vašu kartu

Je potrebné overiť nasledujúce kroky


• či používate podporovanú kartu od vášho vydavateľa / vašej banky

• skontrolujte, či máte telefón pripojený k vášmu zariadeniu Garmin

• skontrolujte aktualizácie softvéru

Odstráňte kartu z peňaženky Garmin Pay, a potom ju opätovne pridajte.


Ak problém s overením karty stále pretrváva, overte, či ste všetky údaje z karty opísali správne. Ak problém stále pretrváva aj po predchádzajúcich krokoch, kontaktujte VYDAVATEĽA vašej karty alebo vašu BANKU.