Home > Garmin Pay > Čo ak moje zariadenie bude ukradnuté alebo stratené

Čo ak moje zariadenie bude ukradnuté alebo stratené

Ak stratíte alebo vám budú hodiny ukradnuté, odporúčame vám dočasne pozastaviť alebo úplne vymazať Vaše karty z aplikácie Garmin Connect mobile. Tieto možnosti sú dostupné v hlavnom menu aplikácie - Garmin Pay, aj keď nemáte hodiny pripojené k telefónu. Postup nájdete v časti “Spravovanie Vašich kariet v Garmin Pay”.

   


Možnosť pozastaviť kartu deaktivuje danú kartu vo vydávajúcej banke a možnosť vymazať kartu vymaže danú kartu vo vydávajúcej banke a aj v aplikácií Garmin Connect Mobile.