Home > Programy a aplikácie > Garmin Express mi neprenáša aktivity do connect-u

Garmin Express mi neprenáša aktivity do connect-u

Ak Vám program Garmin Express neprenáša vaše aktivity do účtu Garmin Connect, tak je potrebné skontrolovať, či máte nainštalovanú poslednú aktualizáciu programu Garmin Express. 

Následne si overte v programe Garmin Express, či máte povolené nahrávanie údajov aplikácie do connectu.

  1. spustite program garmin express 
  2. kliknite na svoje zariadenie
  3. zvoľte "Nástroje a obsah"
  4. zvoľte "Ochrana osobných údajov"
  5. a tam odsúhlaste "Nahrávanie údajov aplikácie connect"