Home > Programy a aplikácie > Po aktualizácií na iOS 13 mám problémy s mojím zariadením Garmin

Po aktualizácií na iOS 13 mám problémy s mojím zariadením Garmin

 

S vydaním systému iOS 13 sa zmenili nastavenia povolení, ktoré umožňujú zariadeniu Garmin komunikovať s telefónom. Ak sa po aktualizácii telefónu vyskytne problém, prečítajte si nasledujúce témy, ktoré by mali väčšinu problémov vyriešiť

 

V Garmin Connect aplikácií sa mi zobrazuje správa "Bluetooth je vypnutý"


iOS 13 vyžaduje aby bolo zapnuté zdieľanie Bluetooth pre aplikáciu  Garmin Connect.  Nižšie nájdete kroky ako to povolíte.

 1. Na iPhone, vyberte Nastavenia

 2. Skrolujte nižšie a vyberte aplikáciu  Connect

 3. Povoľte prístup Bluetooth pre Connect

POZNÁMKA: Pre čo najlepšie využitie funkcii Connectu v mobilnom telefóne a s vaším zariadením Garmin, sa odporúča mať  povolené všetko a možnosť "Poloha" by mala byť nastavená na možnosť Vždy.

 

Na zariadení Garmin sa mi nezobrazujú Smart upozornenia


Pre odstránenie tohoto problémov postupujte podľa pokynov nižšie:

Skontrolujte nastavenia Bluetooth

 1. V iPhone, vyberte Nastavenia

 2. Vyberte Bluetooth

 3. Vedľa pripojeného zariadenia Garmin zvoľte ikonu "i" 

 4. Zapnite prepínač vedľa Zdieľanie hlásení systému

Skontrolujte nastavenia upozornení

 1. V iPhone v Nastaveniach, zvoľte Hlásenia

 2. Nastavte Zobraziť náhľady na možnosť Vždy alebo V odomknutom stave

 3. V hláseniach vyberte Správy

 4. Pre Správy, nastavte Povoliť hlásenia na Zapnuté, všetky možnosti v UPOZORNENIA-ch  by mali byť zapnuté, a možnosť Zobrazovať náhľady musí byť nastavené na  Vždy (predvolené) alebo V odomknutom stave

  • Spoločnosť Apple v systéme iOS 13, požaduje mať upozornenia zapnuté na možnosť Vždy alebo V odomknutom stave, keď chcete prijímať upozornenia na pripojenom akomkoľvek zariadení

POZNÁMKA: krok 4 sa môže opakovať pri každej jednej aplikácií v iPhone z ktorej chcete prijímať upozornenia z telefónu.